Сирма Груп Холдинг прогнозира 120 млн. евро годишни приходи през 2022 г.

Онлайн среща с инвеститорите на Сирма Груп Холдинг

Онлайн среща с инвеститорите на Сирма Груп Холдинг

Петгодишна прогноза за основни финансови индикатори обяви Сирма Груп Холдинг на редовната си онлайн среща с инвеститори на 14 март 2017 г. Компанията очаква приходите да се увеличат 6 пъти до 2022 г. и да стигнат 120 млн. евро, което води до годишен ръст CAGR от 33%. Ръководството предвижда също EBITDA да се повиши 4 пъти до 25 млн. евро годишно.

22% ръст на приходите на Сирма Груп за 2016 г.

Резултатите в консолидираните отчети за четвърто тримесечие на 2016 г. показаха 22% ръст на приходите за годината и 15% за тримесечието. Ръководството отчете също увеличение на печалбата преди данъци (EBITDA) с 31% спрямо предишната година до 6.5 млн. евро.

Явор Джонев: Март е ключов месец за американската Сирма

„Март е ключов месец за нас в САЩ, защото само за 6 месеца бизнес дейност вече започнаха да идват първите приходи“ – заяви Явор Джонев, един от основателите на Сирма, който се прехвърли в САЩ, за да развива американския бизнес на групата.

Той обясни, че има вече изградени две звена, които имат клиенти и договори, както и приходи през този месец на база разработваните стратегии. Джонев описа посоката като изграждане на звена, които в бъдеще да прераснат в компании. Той посочи, че не трябва американската Сирма да се бърка с търговско представителство на българската фирма. „Това е североамериканския бизнес на една глобална компания“ – обърна внимание той.

Джонев даде пример с изгражданото звено на Сирма Ентерпрайз Системс с офис в Манхатън, насочено към бизнес организации, предприемачи, училища и др., които са концентрирани в Ню Йорк. Той обясни, че продават успешно продуктите, базирани на платформата Sirma Enterprise Platform, започвайки с прост продукт Go Digital за цялостна електронизация на документооборота на предприятието. „Има много такива продукти, но ние сме намерили пазарна ниша, която не е добре обслужена от нашите конкуренти и навлизаме сериозно в нея. Това са компании с оборот до 20 милиона долара, с екип от 10 до 50 души. За нас са изгодни, защото имаме технология да предложим облачна услуга и на много добра цена да предоставим високо качество на тези клиенти“ – каза Джонев. Той допълни, че за това звено може да се увеличи мащаба в други градове при постигане на плана за 1-2 млн. долара приходи тази година.

Второто американски звено ще покаже резултати от сделки през март-април

Явор Джонев описа за инвеститорите второто звено, което е базирано на Сирма Солюшънс и е започнало с предлагане на специалисти на временни договори. „И тук през март-април трябва да видим първите резултати“ – каза Джонев. Той обясни, че клиентите им са с големи бюджети от милиарди долари за ИТ на година. Стратегията на компанията е да използва услугата staffing като интерфейс към клиентите, на които може да предложи услуга с по-висока добавена стойност.

Проверете анализите на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг