ПИБ ще информира за стратегически партньор след 3 месеца

Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка

На 24 март 2017 г. бе проведена редовна тримесечна среща на ръководството на Първа инвестиционна банка с миноритарните акционери на банката.

От банката съобщиха за медиите, че на срещата са присъствали г-н Васил Христов, Главен изпълнителен директор (CEO) на банката, г-н Димитър Костов – Главен директор Риск (CRO) и г-н Живко Тодоров, Главен финансов директор (CFO). Ръководството на банката е представило пред миноритарните акционери финансовите резултати на институцията за 2016 г.

Повишена ефективност и ръст на печалбата на Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка отчита стабилен ръст на реализираната печалба преди данъчно облагане и обезценки, която достига 255 млн. лв. В основата на ръста на печалбата стоят по-ефективното управление на активите и пасивите на банката, обясняват от ръководството. През 2016 г. Първа инвестиционна банка е изградила стабилни капиталови буфери, като е заделила провизии в размер на 155 млн. лв.

Реализираната одитирана печалба след данъци и обезценки е в размер на 90.2 млн. лв. Банката отчита и ръст на активите от 2%, достигайки до 8.9 млрд. лв., което й отрежда трето място в българската банкова система – след УниКредит Булбанк и Банка ДСК.

Капиталовата адекватност на банката към 31 декември 2016 г. е 15.41%, съотношението на приходи и разходи е в размер на 42.04% и възвращаемостта на капитала е 11.17%.

Продажба на дял през 2017 г.?

На срещата е имало въпроси относно привличането на стратегически партньор за Първа инвестиционна банка през 2016 г. вследствие на необходимостта от увеличение на капитала като ангажимент след прегледа на активите на банковата система. От ръководството са заявили, че въпросът ще се обсъжда на следващата среща след три месеца.

Най-скъпата компания на борсата

В края на седмицата Първа инвестиционна банка достигна пазарна капитализация от 544,5 млн. лв., с което изпревари Софарма като най-скъпата компания на Българска фондова борса. Фармацевтичната компания остана с пазарна капитализация около 511 млн. лв. в петък.

Виждали ли сте инвеститорския хъб ELANA Online?

Анализи от ЕЛАНА Трейдинг