Онлайн семинар „Инвестиции в български акции: Резултати, перспективи и стратегии“ на 21 март

БФБ

БФБ

На 21 март 2017 г., вторник, от 18:30 ч. ЕЛАНА Трейдинг организира ежегодния си онлайн семинар с анализ на годишните финансови резултати на компаниите на Българска фондова борса, какво движи и ще движи пазара, както и какви инвестиционни стратегии са подходящи за дългосрочни инвеститори и спекуланти.

Главният инвестиционен консултант Цветослав Цачев ще анализира какви резултати са отчели ликвидните компании на БФБ, как са реагирали тези български акции през 2016 г. и какво може да се очаква тази година.

Основна тема ще бъде ръстът на Българска фондова борса – какво го движи, докога ще продължи и кои са определящите фактори. Експертът ще очертае подходящи инвестиционни стратегии за дългосрочни вложители в български акции и за спекуланти.

Участието в онлайн семинара е безплатно, необходима е само онлайн регистрация.

Подробна информация за програмата и регистрация

Основният измерител за български акции SOFIX достигна най-високото си ниво от 8 години насам

На 10 март 2017 г. основният индекс SOFIX затвори на 624.91 пункта, което е най-високо ниво за последните 8.4 години. Рекордът, постиган от създаването му, е от октомври 2007 г. – 1934.45 пункта. За последните 12 месеца SOFIX е с ръст от 40%, като принос за това имат индустриалните, финансовите и фармацевтичните компании.

Най-добре представилите се български акции за периода са: Стара планина Холд (5SR BU) (ръст 102%), следвана от Първа инвестиционна банка (5F4 BU) (ръст 100%) и Монбат (5MB BU) с 55% поскъпване.

Прогнози 2017 за български акции от ЕЛАНА Трейдинг

В своите прогнози за 2017 г. анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг посочиха в началото на годината, че икономическото подобрение в Европа ще се отрази положително и на финансовите резултати на българските публични компании. Цветослав Цачев отбеляза, че големите пари на БФБ-София ще продължат да се придържат към водещите компании, въпреки че акциите извън SOFIX ще направят по-съществен ръст. „В това отношение приликата с 2006 г. ще започне да става осезаема, когато спекулативните капитали се насочват към по-ниско ликвидните книжа в очакване на по-добро представяне спрямо акциите в SOFIX“ – заключи в документа той.

Вижте запис от онлайн семинар за резултатите на българските компании през първо полугодие на 2016 г. и стратегиите до края на 2016 г.

Вижте прогнозите на ЕЛАНА Трейдинг за всички пазари за 2017 г.

Вижте запис от онлайн семинар за прогнози 2017 г. и в какво да се инвестира