Силни продажби на външни пазари за Софарма в началото на годината

Огнян Донев, CEO Софарма

Огнян Донев, CEO Софарма

Според публикуваните данни от Софарма за първите два месеца на 2017 година, приходите от продажби на продукция се увеличават с 8% спрямо същия период на 2016 година в т.ч. 5% спад на продажбите за вътрешен пазар и 16% ръст на продажбите за износ.

“Изключително доволни сме от резултатите на руския пазар постигнати от началото на тази година, като трендът се засилва през февруари месец и ръстът на приходите от продажби за износ достига 40% спрямо февруари месец 2016 година” – казва изпълнителният директор Огнян Донев в съобщението.

Огнян Донев отчита подобрена рентабилност

В съобщението на компанията се казва, че предварителният консолидиран отчет на Софарма Група за 2016 година показва, че макар и нелека по отношение на чуждестранните ни пазари, периодът приключва с една прилична EBITDA от 70 милиона лева и нетна печалба малко над 50 милиона лева.

Според Огнян Донев, цитиран в информацията, анализ на основните показатели показва подобрена рентабилност, дължаща се на оптимизация на някои разходни пера, като при максимална пазарна цена за годината от малко над 3 лева P/E е 8.31, а ROE е 10.9% сравнено с 5.3% за 2015 година.

Добри новини от САЩ

„Обнадеждени сме и по отношение на регистрацията на нашия продукт Табекс в САЩ. След новината за вливането на Achieve и OncoGenex добрите новини продължават“ – допълва Огнян Донев.

В началото на 2017 г. Софарма обяви регистрацията и последващото развитие на продукта на Софарма Табекс. На компанията купувач на дяловете на Софарма АД в Extab Achieve предстои сливане с друг силен играч в разработването и регистрацията на иновативни медикаменти OncoGenex, публична компания, чиито акции се търгуват на Nasdaq. Предвижда се процедурата по вливане да приключи около средата на 2017 г. след одобрение от американската Комисия за ценните книжа и борсите (SEC).

Софарма ще притежава около 3,5% в новообразуваната компания, която ще се стреми да стартира стъпките за регистрация на продукта Табекс в Американската агенция за храните и лекарствата още през 2017 г. Табекс е медикамент с растителен произход, предназначен зa отказване от тютюнопушенето.

През май 2015 г. Софарма продаде 75% от дяловете си в Extab Corporation. Компанията притежва лиценз за продажба на оригиналното българско лекарство за отказване от тютюнопушене Табекс в САЩ, Мексико, Великобритания, Китай, Австралия и др.

Софарма продължава да държи правата за продажба на традиционните си пазари в България и още 15 европейски страни.

Вижте анализи на Софарма от ЕЛАНА Трейдинг