Единен инвеститорски хъб въведе за клиентите си ЕЛАНА

ELANA Online

ELANA Online

От днес клиентите на ЕЛАНА Трейдинг и на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт имат нов инвеститорски хъб ELANA Online, в който могат да следят и анализират състоянието на всичките си инвестиции в ЕЛАНА по всяко време.

Желанието на инвестиционния посредник и фонд мениджъра е да осигурят на клиентите си възможност на едно място да проверят инвестициите си в общ и подробен вид, както и да анализират история за различни периоди. Инвеститорите могат да изтеглят отчетност в различен формат файлове.

В ELANA Online инвеститорите могат да виждат котировки за фондовете или за различни инструменти на финансовите пазари, да влязат в трите платформи за търговия на ЕЛАНА Трейдинг: за БФБ – ELANA BG Trader; за международните пазари – ELANA Global Trader; за валутните пазари – ELANA MetaTrader.

В инвеститорския хъб има също новини в реално време от Българска фондова борса и от всички сайтове на ЕЛАНА.

Плановете на ЕЛАНА са непрекъснато да надгражда ELANA Online с нови удобства за инвеститорите си, като през 2017 г. ще се включат и нови онлайн услуги.

През 2016 г. инвестиционният посредник въведе онлайн подписване на договори и онлайн разплащания с карти.

Вижте ELANA Online