Монбат с исторически рекордни резултати за 2016 г.

Монбат

Монбат

Производителният на акумулаторни батерии Монбат обяви предварителни данни за консолидирани резултати за 2016 г., които са най-високи в историята на групата. Компанията регистрира 7.21% ръст на нетните приходи от продажби на годишна база, като те достигат до 263.7 млн. лв. Само за декември повишението е с 33,5% на годишна база до 28,6 млн. лв.

Печалбата на Монбат – също на исторически връх

Обявената печалбата преди данъци, лихви, амортизации и обезценки (EBITDA) от 48.1 млн. лв. представлява ръст от 23.6% на годишна база. Само за декември EBITDA възлиза на 3,84 млн. лв., което е ръст от 111,1%.

Бобоков: 2016 г. е исторически най-добрата година за Монбат

Още в началото на януари 2017 г. изпълнителният директор на Монбат, Атанас Бобоков, коментира пред investor.bg, че 2016 г. ще остане като исторически най-добрата година за компанията: „Категорично планът ни за 2016 г. се реализира в пълнота. Въпреки че планираният ръст на печалбата преди лихви, данъци, обезценка и амортизации беше агресивен, то реализацията към края на ноември обективно потвърждава, че това е реалност, което прави 2016 г. исторически най-добрата година и то на няколко нива.“

Силното поскъпване на оловото и доброто управление са фактори

„В краткосрочен план, поради проактивно управляване на материалния баланс на суровините ни от олово и оловни еквиваленти, това ще се отчете като много добра заработка на допълнителен марж при дивизията ни за рециклиране“, заявява Атанас Бобоков пред медията.

Той обяснява, че в перспектива стъпаловидното и силно поскъпване на оловото през последните месеци е предпоставка за промяна на цените към посредници и крайни клиенти. Това, по думите му, ще бъде последвано от увеличаване на покупната стойност на оловото, така че диференциращото предимство от материалния баланс не може да е продължително.

Акциите на производителя поскъпват с 37% за година

Доброто развитие на производителя на акумулаторни батерии беше отразено и от интереса на инвеститорите на БФБ. Акциите на Монбат поскъпнаха с около 37% за последните 12 месеца, като на 27 януари акцията отваря на 10,079 лв. при цена от 7,35 лв. преди година. Освен през 2016 г. беше разпределен и брутен дивидент от 0,28 лв.

Вижте последните анализи на Монбат от анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг