Онтотекст ще увеличава капитала и търси стратегически инвеститор

Онтотекст

Онтотекст

На 23 януари 2017 г. е било проведено общо събрание на Онтотекст АД, на което акционерите са взели решение за увеличаване на капитала на дружеството, съобщи компанията.

В съобщението се казва, че Сирма Груп Холдинг ще инвестира 977 915 лева, като придобие нови 843 030 броя акции с номинална стойност от 1 лв. при емисионна стойност 1,16 лв.

Ускоряване на продуктовото развитие в Онтотекст

Посочените аргументи за увеличението са, че инвестицията ще помогне на Онтотекст да реализира с ускорени темпове плановете си за продуктово развитие, позициониране и маркетинг. Стратегията на компанията предвижда доразвиване на продуктовото портфолио, което да направи по-лесна работата със семантичните технологии на Онтотекст, както и изграждането на решения на тяхна база. Тази стратегия ще се реализира чрез конкретни мерки в няколко направления.

На първо място, ще бъде обогатена технологичната еко-система (т.н. tooling) на базата данни GraphDB и другите продукти на компанията, което ще повзоли по-лесна работа на разработчици и администратори. Специални усилия ще бъдат насочени за улесняване и ускоряване на първоначалното трансформиране и зареждане на данни.

Второто направление цели предлагането на завършени решения, където софтуера е допълнен от данни и от услуги за поддръжка и актуализация, включително така наречните managed data services. Онтотекст ще предлага на клиентите си информационни архитектури за мастър данни (master data), които комбинират отворени данни и платени източници на информация за хора, организации и места. По този начин времето и цената за реализация на решения за семантичен анализ на бизнес информация могат да бъдат намалени двукратно и клиента да бъде освободен от необходимостта да ангажира поддържащ персонал със специфична квалификация.

Сирма наема консултант за привличане на стратегически инвеститор

На 23 януари 2017 г. дружеството е сключило договор с консултант, който да подпомогне процеса на привличане на външен инвеститор в Онтотекст АД.

Във връзка с новата стратегия на компанията, Онтотекст започва активен процес за развиване на стратегически партньорства и привличане на стратегически инвеститор. Онтотекст ще развива партньорства с глобални лидери в няколко сектора свързани с приложението на семантични технологии в големи организации: системи за упраление на данни, системи за документооборот, доставчици на данни, на новини и на друга бизнес, финансова и инвестиционна информация.

За Онтотекст

Онтотекст е част от Сирма Груп Холдинг. Компанията разработва и внедрява семантични технологични решения с висока производителност, мащаб и богат набор от полезни функционалности за всеки бизнес, който залага на създаване, обогатяване и разпространение на големи обеми динамични данни и съдържание.

Подробно от сайта на Сирма Груп Холдинг

Вижте последните анализи на Сирма Груп Холдинг от анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг