Прогнози 2017: Българската борса продължава да расте, привличайки нови пари и компании

Прогнози 2017, Българска фондова борса

Прогнози 2017, Българска фондова борса

Позитивни прогнози за представянето на Българска фондова борса през 2017 г. публикуваха анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг в рамките на традиционните си годишни прогнози за икономиките и финансовите пазари.

Инерцията на вълната от 2016 г.

Борсово търгуваният фонд върху SOFIX промени баланса между търсенето и предлагането на акции в България през втората половина на 2016 г. Това оказа влияние върху отношението на инвеститорите, които отново гледат позитивно на родните акции. Оценката на книжата не е висока, така че да доведе до силни разпродажби и осезаем спад на цените.

Ниските лихви по банкови депозити също са значим фактор за привличане на капитали към борсата, но това е постепенен и бавен процес. БФБ предложи значителна доходност от близо 30% през 2016 г., която се оказа сериозен конкурент на ръста на чуждестранните пазари. Тези фактори ще продължат да имат тежест и през първата половина на 2017 г. А икономическото подобрение в Европа ще се отрази и на финансовите резултати на българските компании.

Къде ще гледат парите

На дневен ред стои въпросът дали ще има продажби на акции и извличане на печалби при силния ръст досега. Отговорът се крие в липсата на алтернатива на големите компании в SOFIX, когато става въпрос за сериозни капитали.

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че големите пари на БФБ-София ще продължат да се придържат към водещите компании, въпреки че акциите извън SOFIX ще направят по-съществен ръст. В това отношение приликата с 2006 г. ще започне да става осезаема, когато спекулативните капитали се насочват към по-ниско ликвидните книжа в очакване на по-добро представяне спрямо акциите в SOFIX.

Инвеститорите, които не са склонни да поемат допълнителен риск, ще продължат да държат акции с дивиденти, които средно миналата година бяха 4%, като за тях капиталовите печалби са допълнителен плюс.

Добрата доходност от дивиденти ще запази и през 2017 г., защото финансовите резултати на компаниите се подобряват. Индустриалните компании, които изнасят за ЕС, ще отчетат ръст на приходите и печалбите си. Печалбите ще се подобряват и в банковия сектор поради ръст на кредитирането и намаление на обезценките по лошите заеми.

Прогнози: Още 20% отгоре през 2017 г.

Приливът на пари към БФБ може да допринесе за още 20% ръст през 2017 г. Очакват се и нови компании да пожелаят да се листнат на местната борса, което ще генерира допълнителен интерес. При спадове в чужбина е възможна корекция на SOFIX, която обаче ще е ограничена в рамките на 5-10%. Това при текущите спредове и ликвидност не представлява съществено движение на цените.

Вижте всички прогнози за 2017 г. от анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг

Вижте анализите на български публични компании

Регистрирайте се за Онлайн семинар „Прогнози 2017 г.: В какво е подходящо да се инвестира?“ на 1 февруари 2017 г., сряда, от 18.30 ч.

Вижте коментар на Цветослав Цачев за прогнозите за 2017 г. на ЕЛАНА Трейдинг във видеото: