Колчев: За първи път от 25 години всички заинтересовани участваха конструктивно в стратегия за капиталовия пазар

Камен Колчев, CEO, ЕЛАНА Финансов Холдинг

Камен Колчев, CEO, ЕЛАНА Финансов Холдинг

На 17 ноември 2016 г Съветът за развитие на капиталовия пазар, който обединява всички организации от инвестиционната общност, Българска фондова борса, Централен депозитар и Комисията за финансов надзор, одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар.

„Приемането на стратегия за развитие на българския капиталов пазар е изключително важно за пазара – за мен това беше мечта от 25 години да видя всички заинтересовани страни за първи път да сядат на една маса и да работят конструктивно“ – това заяви Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг, по време на Investor Finance Forum, който се проведе на 18 ноември.

В стратегията са набелязани конкретни мерки със срокове, които следва да решат проблемите на пазара като: недостатъчна ликвидност; липса на достатъчно добри инструменти и компании за инвестиране; липса на инструменти с достатъчно голям обем за привличане на големи институционални инвеститори; недостатъчна финансова грамотност.

Камен Колчев обясни, че амбицията на участниците в Съвета за развитие на капиталовия пазар е през следващите две години заложените мерки да се случат.

Васил Големански, изпълнителен директор на Българска фондова борса, обърна вниманеие по време на дискусията на форума, че основната цел на тази стратегия е да се предложи качествен продукт на нашия пазар, което ще доведе до повишаване на ликвидността, до повече инвестиции от институционални инвеститори, до по-висока ликвидност.

„Това, което откроява нас и развитите държави, е, че там растежът на пазара е в пряка функция с икономическия растеж. В България тази връзка се изгражда за първи път, така че потенциалът за растеж е огромен. По-скоро има много да се наваксва, за да може борсата да настигне икономиката“, заяви Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ПОК „Доверие“.

Владимир Савов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), че трябва да се свърши много работа, за да сработи приетата стратегия, като голяма част от задачите са за надзора и БФБ.

Стратегия за развитие на капиталовия пазар

Съобщение КФН