91.3% от дължимите вноски по договори на ЕЛАНА Агрокредит са събрани

field

В края на месец септември 2016 г. 91.30% от дължимите годишни лизингови вноски с падеж 15 септември 2016 г. и краен срок за плащане 15 октомври вече са събрани от ЕЛАНА Агрокредит.

Събраната сума представлява 4 269 567.47 лв. от общо 241 души. Общият брой на клиентите, които дължат вноски е 264 души. Голяма част от неплатилите до края на септември вече са заплатили частично, като очакванията на компанията са в срока на договора да се изплатят 99% от средствата.

Ръст на кредитите

През месец септември 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит успешно предоговори 101 от общо 109-те отпуснати кредити за оборотен капитал. Заедно с новоотпуснатите кредитни лимити на клиенти с лизинг през 2015/2016 г. е 3 977 906 лв. Отделно са отпуснати кредити и на нови клиенти в размер на 679 000 лв.

Инвестициите в земя

През септември са направени сделки за покупка на земя на стойност 1 136 604.56 лв., които са инвестирани в 1 435 декара. Към 30 септември ЕЛАНА Агрокредит е инвестирала 42 307 898 лв. в лизингови договори за земеделска земя.

Бюлетин на инвеститора на ЕЛАНА Агрокредит