ЕЛАНА Трейдинг е регистриран маркет-мейкър на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Българска фондова борса регистрира ЕЛАНА Трейдинг като маркет-мейкър на първия борсово търгуван фонд, свързан със SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на заседание на Съвета на директорите от 21 септември 2016 г. Ангажиментът влиза в сила от 27 септември 2016 г., когато е и първият ден за търговия на Българска фондова борса на новия фонд. Другите два маркет-мейкъра са Бенчмарк Финанс и ПФБК.

Задълженията на маркет-мейкърите са да обезпечават минимална ликвидност по позицията чрез свои средства. Трите посредника трябва да поддържт оферти „купува“ и „продава“ с минимални суми от 2 500 лв. на котировка. Максималният спред на котировките на маркет-мейкъра следва да е 5%.

Същият ангажимент ЕЛАНА Трейдинг изпълнява за позицията на Сирма Груп Холдинг.

Информация и документи на фонда има на сайта на Експат Капитал