Агрия Груп Холдинг финализира сделката за Кехлибар

Прехвърлянето на собствеността на 100% от дяловете от капитала на Кехлибар ЕООД на Агрия Груп Холдинг АД е вписано в Търговския регистър на 9 септември 2016 г., съобщава компанията чрез БФБ – София. Холдингът е платил 14.795 млн. лв. за дяловете.

Цел на сделката на Агрия

Дружеството съобщава, че на 30 август 2016 г. „Агрия Груп Холдинг”АД е сключило окончателен договор за покупко-продажба на 100% от дяловете от капитала на “Кехлибар”ЕООД, община Лясковец, област Велико Търново, която развива бизнес в областта на търговията, съхранението и преработката на маслодайни и зърнени култури в Северен централен и Североизточен район на България.

Съобщението на Агрия посочва, че сделката подсигурява изпълнението на част от инвестиционната програма на холдинга в направление засилване на преработвателната и експортната ориентация на компанията в съответствие със стратегията за развитие в дългосрочен план. Подчертава се, че обединяването на бизнес потенциала на „Агрия Груп Холдинг“АД и на “Кехлибар” ЕООД в направление търговия и логистика на масови насипни зърнени товари и преработка на маслодайни култури представлява устойчив фундамент за бъдещо успешно развитие и диверсификация на бизнес направленията, които развива компанията.

Кой кой е

„Кехлибар“ е едно от най-големите дружества за производство на олио, а печалбата и приходите му през последните три години постоянно се повишават – през 2015 г. са съответно 41 млн. и 3.5 млн. лв. „Агрия груп холд“ пък е един от най-големите земеделски холдинги в страната, който през тази година планира да достигне обработка на 200 хил. дка собствени и арендувани земеделски площи.

Вижте анализите от ЕЛАНА Трейдинг