Сирма ще компенсира забавянето на ръста от H1 през втората половина на годината

Sirma Group Holding

Sirma Group Holding

Сирма Груп Холдинг очаква по-силно трето и четвърто тримесечие на 2016 г. спрямо резултатите си за полугодието – това заяви Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на групата пред инвеститори в редовната онлайн среща на дружеството, проведена на 8 септември 2016 г.

Цветан Алексиев обясни, че забавянето през второ тримесечие може да се компенсира във втората половина на годината, като посочи намаляването на услугите за публичния сектор, които се очаква да се увеличат до края на годината.

Цветан Алексиев: Прогнозите ни за 2016 г. ще се изпълнят

Ръстът на приходите за първото полугодие на 2016 г. намалява до 10.5% на годишна база от 17.3% през първото тримесечие на годината. Резултатите от второ тримесечие добавят само 4.2% на годишна база. Приходите от продажби за H1 възлизат на 16.1 млн. лв., като дружеството регистрира загуба от 194 хил. лв. Главният изпълнителен директор Цветан Алексиев отбеляза, че продажбите в САЩ са с тенденция към по-бърз растеж ,отколкото в България, благодарение на изпълнението на плановете в обогатяване на маркетинговата дейност там. Той добави, че ръководството очаква да изпълни целите си за 2016 г. от 25% ръст в продажбите до 40 млн. лв., 30% ръст на EBITDA и удвояване на печалбата.

Вижте пълен запис от проведената онлайн среща с ръководството на холдинга на 8 септември 2016 г.

Последни анализи от ЕЛАНА Трейдинг