ОСА на Софарма Трейдинг гласува брутен дивидент от 0,3 лв. на акция

Акционерите на Софарма Трейдинг гласуваха за брутен дивидент от 0,3 лв. на акция от печалбата за 2015 г., на общото събрание, което се проведе на 17 юни 2016 г. Този дивидент е с увеличение от 11,11% спрямо разпределения през 2015 – брутно 0,27 лв. на акция. Гласуваният дивидент представлява 5.39% доходност за акционерите на акция по пазарни цени от деня на ОСА.

Софарма Трейдинг За дивидент отделя 9,872 млн. лв. от обща печалба 12,16 млн. лв. за дивиденти към акционерите през 2016 г.

Планове за растеж

Димитър Димитров, CEO на компанията, заяви на общото събрание, че планират агресивна експанзия чрез разработването на собствената верига аптеки в България и разрастване на дейността в Сърбия.

В България Софарма Трейдинг има 8 аптеки с планове за отваряне на нови, като очаква 30% от приходите да дойдат от собствената дистрибуция.

Онлайн продажбите също са в плановете за растеж след покупката на онлайн магазина farma.bg. Димитров обърна внимание, че консолидацията при болниците след навлизането на Acibadem, ще доведе до инвестиции в оборудване в този сектор.

Последни резултати

През май 2016 г. дъщерната компания на Софарма АД отбеляза 21% годишен ръст на печалбата преди данъци до 1,059 млн. лв. За 2015 година фирмата регистрира 603 млн. лв. приходи от продажби и печалба от 12.2 млн. лв., което представлява увеличение с 14.3% в сравнение с предходната година.

Вижте последния анализ от анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг