Химимпорт раздава дивиденти за обикновените си акции за първи път от 10 години

dividends

Химимпорт ще раздаде първия си от 10 години дивидент по обикновените си акции, стана ясно от материалите към поканата за общото събрание на акционерите, което ще бъде свикано на 27 юли 2016 г. Тази година се навършват 10 години от излизането на компанията на борсата, като тя остава в историята с четвъртото по големина IPO на българския капиталов пазар.

Дивиденти за всички

Химимпорт предлага да разпредели брутен дивидент от 0,045 лв. за една обикновена акция от печалбата си за 2015 г., както и 0,1998 лв. гарантиран дивидент по привилегированите акции, които след края на 15 юни няма да съществуват.

Общата сума, която ще бъде разпределена за дивиденти по обикновените акции е 10.8 млн. лв., а за привилегированите – 17.8 млн. лв.

В съобщение до БФБ се посочва, че във връзка с конвертирането на привилегированите акции в обикновени Химимпорт ще пусне заявка до Централен депозитар за предоставяне на информация за акционерите към 15 юни 2016 г. Акционерната книга ще удостовери притежателите на привилегировани акции към дата на конверсията на привилегированите акции в обикновени и по нея ще се плаща гарантираният дивидент за 2015 г. По този начин ще се постъпи и през 2017 г. за изплащане на дължимия дивидент за периода 1 януари-15 юни 2016 г.

Татяна Пунчева-Василева, ръководител „Анализи“ в ЕЛАНА Трейдинг, коментира:

„Конвертирането на привилегированите акции в обикновени книжа бе напълно очаквано събитие за пазара. То ще подобри ликвидността по позицията заедно с обявените планове за раздаване на дивидент и по обикновените акции. Последното е много добър жест – реверанс, който „Химимпорт“ прави към инвеститорите си въпреки пропуските си в комуникацията с тях и като цяло в политиката си на корпоративно управление.“

Ръст за акциите

Новината за дивидентите от холдинга доведе до поскъпване на акциите му, а също и на компании около него. Акциите на Химимпорт поскъпнаха днес с 13,6% до 1,426 лв. за брой.

По тази причина SOFIX също реагира нагоре с 1.82% до 454,02 пункта.