Започва изчисляването на регионални индекси със сини чипове

От днес започна изчисляването на два нови регионални индекса, които стартират с проекта SEE Link – платформата, която свързва борсите в България, Хърватия и Македония. В нея ще се включат и борсите в Сърбия, Словения и Баня Лука /Босна и Херцеговина/.

SEELinX и SEELinX EWI

Единият индекс е SEELinX, който е базиран на пазарната капитализация на включените емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях, като максималното тегло на една емисия е 15%.
Вторият индекс, SEELinX EWI, е базиран на промяната на цените на акциите, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло.
В състава на всеки от индексите влизат пет емисии от хърватския пазар, три емисии от българския и две емисии от македонския пазар:

  • HT d.d., /Хърватия/
  • Podravka d.d., /Хърватия/
  • Ericsson Nikola Tesla d.d.,/Хърватия/
  • VALAMAR RIVIERA d.d. /Хърватия/
  • Atlantic grupa d.d./Хърватия/
  • Advance Terrafund REIT/България/
  • Sopharma AD /България/
  • Alkaloid AD /Македония/
  • Komercijalna banka AD /Македония/
  • Monbat AD /България/

Индексите ще се изчисляват от Българска фондова борса в евро съобразно референтния курс на валутите в интервала от 9:00 централноевропейско време (CET) до 16:30 часа CET, като изчислението им по време на търговската сесия е на всяка минута. Началната стойност на индексите е 100 пункта.

Промяната в базата на индексите ще се извършва два пъти в годината – през март и септември, а промените във фрий-флота ще бъдат четири пъти годишно – март, юни, септември и декември.

Проектът SEE Link

Проектът за интегриране на борси от Югоизточна Европа бе официално открит на 29 март 2016 г. с първоначално участие на трите борси учредителки. Електронната система за пускане на поръчки на борсите ще започне да функционира за клиенти, след като завърши процесът на сключване на споразумения между инвестиционните посредници – участници в проекта. От България участват: ЕЛАНА Трейдинг, ИП София Интернешънъл Секюритиз, Бенчмарк, Юг Маркет, Карол, Капман, Евро-Финанс и ПФБК.

Финансирането на платформата SEE Link е от Европейската банка за възстановяване и развитие, която подкрепя първи етап на проекта с грант от 540 000 евро. Борсите, които участват, също предоставят 80 000 евро.

Сайт на SEE Link