Сирма Груп Холдинг открива офис в Ню Йорк

Сирма Груп Холдинг

Сирма Груп Холдинг

Сирма Груп Холдинг учредява нова компания в САЩ, която ще бъде базирана в Ню Йорк, съобщи компанията. Съгласно инвестиционните планове на холдинга, обявени при успешното първично публично предлагане през 2015 г., дружеството стартира като огледален офис на холдинга в САЩ и основната му цел ще бъде да развива продажбите на американския пазар на всички звена от групата, както и да засили синергиите между тях. Sirma Group Inc. е с капитал 2 млн. долара, заяви в съобщението главният изпълнителен директор на холдинга Цветан Алексиев. Фокусът й ще бъде нарастване на обема на продажбите на в Източните щати, като за Западните ще отговаря сегашният офис в Айдахо, който дългогодишно се ръководи от Деян Ненов.

Ръководството на Sirma Group Inc.

В Съвета на директорите на Sirma Group Inc. влизат: Цветан Алексиев, Явор Джонев и Атанас Киряков. Отговорни за операциите на дружеството са Цветан Алексиев – Председател на Съвета на директорите и отговарящ и за финансовите операции и Явор Джонев – Изпълнителен директор на дружеството, който е един от съоснователите на Сирма от самото й създаване през 1992 г.
Както преди месец беше заявено в онлайн среща с инвеститори, Явор Джонев ще движи операциите на място в САЩ в следващите две години.

Loyax се отделя от Sirma Solutions

Сред другите инвестиции на Сирма Груп Холдинг ще бъдат повишаване на производствения капацитет на Sirma Solutions в София и регионалните офиси, както и отделяне на Loyax от Sirma Solutions като самостоятелно дружество. То ще доразвива платформата за управление на лоялни програми, ще предлага и консултантска дейност в тази сфера.

Loyax има вече изградена партньорска мрежа в страни от Европа, Азия, Африка, Близкия изток и Латинска Америка, като платформата е лицензирана и за маркетингови агенции в Сингапур, Нигерия, Катар и Гваделупа, обслужващи десетки малки и средни бизнеси в изграждането на лоялните им стратегии. Благодарение на съвместните усилия на екипа на Loyax и партньорите, платформата е внедрена в няколко търговски центрове, казина и търговски вериги.

От края на миналата година ръководството на Sirma Solutions структурира екипа, който да се отдели в самостоятелна компания, а в него са включени технически и маркетинг специалисти с най-голям принос и опит към проекта до момента. Общият размер на инвестицията в Sirma Solutions е 1 милион лева, от които 500 хил. лева предназначени за инвестиция в Loyax.

Други инвестиции

„Правим и множество по-малки инвестиции, които бяхме предвидили, за да ускорим растежа и капацитета на текущите екипи, за да имаме възможност да поемем новия бизнес и увеличим оборотите според плана“, казва Цветан Алексиев.

Холдингът ще финансира с 500 хиляди лева и Sirma ITT, която успешно внедрява решението си за интелигентно управление на процеси и документи в няколко институции и корпорации в САЩ. Групата е в процес и на подбор на дружества за придобиване със синергия към текущите бизнес вертикали, за което са предвидени част от средствата от публичното предлагане.

Всички финансови отчети на Сирма Груп Холдинг

Запис от последната онлайн среща с инвеститори