Стара планина холд ще раздаде дивиденти за над 17,6 млн. лв.

Стара планина холд и предприятията от нейната група ще раздадат дивиденти на обща стойност 17 643 990 лв. Това става ясно от предложенията на ръководството на холдинга, публикувани на Българска фондова борса и от investor.bg

Кой какви дивиденти ще даде

Стара планина холд АД отделя 4 269 392 лв. за дивиденти за своите акционери. При 21 000 000 акции в обращение, това прави по 0,2033 лв. брутен дивидент на акция, според Investor.bg.
Хидравлични елементи и системи АД (ХЕС) разпределя за целта 3 638 751 лв., като при 18 193 752 акции това е брутен дивидент от 0,2 лв. на ценна книга.
Елхим-Искра АД предлага 878 794 лв. от печалбата си за дивиденти. При 25 108 410 акции излиза, че се падат по 0,035 лв. на акция.
Българска роза АД-гр. Карлово дава 267 549 лв., или по 0,05 лв. за ценна книга, при 5 350 980 книжа в обращение.
М+С Хидравлик АД вече предложи по 0,22 лв. брутен дивидент на своите акционери.

За Стара планина холд

Стара планина холд  е публично акционерно дружество, учредено на 27 септември 1996 година под името Централен приватизационен фонд, който участва активно в процеса на масова приватизация. В периода до 2000 година компанията изгражда портфейл, който включва предприятия от машиностроенето, електрохимията, парфюмерията и козметиката и текстилната промишленост.

Дивидентната политика на Стара планина холд е непрекъсната от 1997 г. насам.

Вижте корпоративен профил на Стара планина холд от анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг