Прогнози 2016: Дивидентните акции ще бъдат на фокус на БФБ

Ценово дъно за петрола и силен долар прогнозират за 2016 година анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг. Добивът на суровини и горива ще преживее сериозно преструктуриране през тази година, което не само ги превръща в инвестиционна възможност номер едно в близките 5 години, но и ще гарантира връщането към икономически растеж в глобален план. Експертите очакват златото да остане под натиска на поевтиняването на суровините през първата половина на годината, като краткосрочен ръст е възможен при трусове на фондовите пазари, но цената няма да се покачи над 1200 долара за тройунция. Благородният метал ще предостави добри възможности за дългосрочни инвестиции през следващите 3 години. На пазарите на акции европейските книжа ще бъдат по-перспективни за инвестиция, тъй като евтиното евро ще даде предимство на компаниите на Стария континент.  На Българска фондова борса дивидентните акции ще останат на фокус за инвеститорите, както ще бъдат привлекателни тези, които показват добри финансови резултати и вече са в процес на покачване. На БФБ има значителен брой компании с доходност от дивидент между 2 и 4% за година, което вече надхвърля чувствително предлаганите лихви по депозитите.

Възстановяването в Европа ще се усети и в България, но не с темповете отпреди

Икономическият растеж в България е ограничен от недостатъчните темпове на покачване на кредитирането. В близките няколко години това ще се запази и икономиката ще продължи да разчита основно на индустрията, за да генерира растеж на БВП. Ускоряване на растежа над 3% на годишна база е трудно постижимо в момента. Това изисква не само дългосрочни реформи в публичния сектор, които да повишат ефективността на администрацията, но и ръст в сектора на услугите. Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант на ЕЛАНА Трейдинг, коментира: „Възстановяването на големите икономики в ЕС ще продължи да се усеща и в България, но не и с темповете отпреди десетилетие.“ Експертът отбелязва, че банките ще играят по-голяма роля за икономиката през 2016 г. Има основания да се очаква активизиране на кредитирането към инвестиционни проекти в частния сектор и потреблението. Парите в депозити в банките ще търсят по-високодоходни алтернативи, защото лихвите ще останат на ниски равнища.

Фокус върху дивидентните акции на Българска фондова борса

Освен възстановяване на акциите със спад от 2015 г., очакванията са да продължи покачването на книжата, които през последните години са нагоре. Това са компании с добри финансови резултати и по-атрактивна оценка на акциите в сравнение със средното за пазара. Компаниите, които отговарят на тези условия, са износители и разчитат на външните пазари за растежа си. Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант на ЕЛАНА Трейдинг, посочва, че фокусът на инвеститорите ще остане към акциите с дивидент, а на БФБ има значителен брой компании с доходност от дивидент между 2 и 4% за година, което вече надхвърля чувствително лихвените проценти по депозитите.“

Щатският долар не отстъпва позиции

Разликата между лихвите в САЩ и еврозоната ще оказва натиск върху еврото и през тази година. Първата половина на 2016 г. обаче ще премине под знака на неохотното повишаване на лихвите в САЩ и на още по-силното нежелание на ЕЦБ да налива пари в икономиката. Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг очакват предимството на долара да се запази в дългосрочен период. Еврото ще се търгува около 1.10 долара (1.78 лв. за долар) през следващите 6 месеца.

Златото няма да надхвърли 1 200 долара

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг очакват златото да остане под натиска на поевтиняването на суровините през първата половина на годината. Краткосрочен ръст е възможен при трусове на фондовите пазари, но цената няма да се покачи над 1200 долара за тройунция. Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант на ЕЛАНА Трейдинг, обяснява: „Смятаме, че златото ще предостави добри възможности за дългосрочни инвестиции през следващите 3 години, като за предпочитане е да се увеличават постепенно експозициите в акции на златодобивни компании.“

Ценово дъно за петрола през 2016 г.

Основната причина за силните разпродажби на петрол в началото на годината е сривът на фондовия пазар в Китай, който се пренесе върху всички финансови инструменти. Спадът на петрола е следствие на спекулативни позиции, които допълват съществуващото неравновесие в търговията със суровината. Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант на ЕЛАНА Трейдинг, коментира, че поради тази причина спад в първите месеци на 2016 г. представлява краткосрочна възможност за инвестиция за покупка на нива 30 и дори 25 долара, ако се задълбочи сривът. Цената на петрола ще достигне през годината нива над 40 долара за барел. В края на 2016 г. ще има значително по-добра среда за дългосрочни инвестиции в сектора, особено в акции на петролни компании.

Европейските акции са с перспектива, а иначе спекулативната търговия ще даде по-високи печалби

Исторически погледнато, акциите в САЩ и Европа са слабо надценени. Това се дължи на нулевите лихвени равнища, които доведоха до високата оценка на книжата. Процесът на нормализиране на лихвите ще доведе до 2-3 години на по-слаб ръст на акциите спрямо предишните години. Краткосрочните корекции, които през следващите години ще са по-чести, може да се използват за спекулативни печалби. По този начин може да се постигне по-висок резултат от сравнително скромните темпове на годишен ръст на борсите от 5-10%. Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че инвестициите в акции трябва да са насочени към определени сектори, като за най-подходящи считаме финансовия сектор и нецикличните потребителски стоки (храни и напитки, бързооборотни стоки). Суровините ще бъдат най-интересният сектор, но и най-рисковият. Инвестициите в Китай също носят най-голяма опасност от загуби, защото оценката на акциите в страната е много по-висока спрямо останалите големи пазари. Европейските пазари са най-перспективни, защото евтиното евро и продължаващите стимули на Европейската централна банка ще подкрепят печалбите на европейските компании. Освен това оценката на книжата от ЕС е по-атрактивна от акциите в САЩ.

Прогнози на ЕЛАНА Трейдинг