Онлайн семинар за ликвидните компании на БФБ на 15 декември

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Във връзка с големия интерес към проведените семинари „Ликвидните компании на БФБ – състояние и прогнози“, ЕЛАНА Трейдинг организира онлайн семинар на 15 декември 2015 г. , вторник, от 19 ч.

За какво е онлайн семинарът

Онлайн семинарът има за цел да помогне на настоящи инвеститори на Българска фондова борса със задълбочена аналитична информация за състоянието и представянето на ликвидните компании на Българска фондова борса; да проследи представянето и перспективите пред качествените акции на пазара; да дискутира подходите за инвестиране на БФБ в контекста на макроикономическите фактори през 2015 и 2016 г.

Кой експерт е водещ

Водещ на онлайн семинара ще е Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг.

Какво ще обсъдим за БФБ

  • Как се представят компаниите на БФБ и какво да очакваме – ще разгледаме внимателно отчетите и да прогнозираме резултатите им през 2015 г.
  • Къде да инвестирате  – редовните дивиденти или апетитът към риск и бъдещите печалби трябва да са водещи през следващата година.
  • Как да структурирате портфейл от акции в очакване на икономическото възстановяване в Европа.

Подробна информация за регистрация