С 40% расте нормата на оперативна печалба на Сирма Груп Холдинг по предварителни данни за 3то тримесечие

По време на проведената на 12 октомври 2015 г. първа за капиталовия пазар онлайн среща между ръководството на Сирма Груп Холдинг и потенциални индивидуални инвеститори, стана ясно, че по предварителни данни за трето тримесечие на годината приходите на компанията са 22 млн. лв., а EBITDA – 6.5 млн. лв. Това представлява 29.55% норма на оперативна печалба преди данъци, лихви и амортизации и е с 40% по-висока от маржа през второто тримесечие на 2015 г.

За цялата 2014 г. приходите на групата са 27.87 млн. лв., като ръстът на годишна база е 22%. Годишната печалба е нараснала повече от три пъти – до 9.78 млн. лв.

Отчетът на компанията за първото тримесечие на 2015 г. показва 7.04 млн. лв. приходи, което е с 29.4% повече спрямо същия период на миналата година. Печалбата е 385 хил. лв., като се отчита почти двоен ръст спрямо периода януари – март 2014 г.

Участниците в срещата зададоха десетки въпроси след представянето на бизнеса от ключовите ръководители на групата. Основна част от тях бяха свързани с плановете на компанията за развитие в САЩ, финансовите прогнози, бъдещата корпоративна политика и отношенията с акционерите. Отговори дадоха всички ръководители, като междувременно те откликваха и на зададени само към тях въпроси в чата.

В срещата участваха ключовите ръководители от групата: Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг и на Сирма Солюшънс; Георги Маринов, председател на СД на холдинга и изпълнителен директор на EngView Systems; Атанас Киряков, член на СД на холдинга и изпълнителен директор на Ontotext; Явор Джонев, изпълнителен директор на Sirma ITT; Радка Пенева, финансов директор на групата. Срещата модерираше Мирослав Стоянов, директор „Инвестиционно банкиране“ в ЕЛАНА Трейдинг, който е мениджър на емисията.

Всеки потенциален инвеститор може да продължи да задава своите въпроси или да търси пояснения по бизнесите, плановете и документите на Сирма Груп Холдинг на телефон на ЕЛАНА Трейдинг 02/81 000 20 и email: trading@elana.net.

Крайният срок за записване на акции е 15 октомври 2015 г.

Всичко за IPO-то на Сирма Груп Холдинг

Стратегия, планове на групата и акценти за отделните компании