ЕЛАНА Трейдинг е Най-добър инвестиционен посредник за 2-ро тримесечие на 2015 г.

ELANA Trading

ELANA Trading

ЕЛАНА Трейдинг застана начело на класацията на българските инвестиционни посредници на в. Банкер по данни за оборот и сделки на БФБ-София, както и нови емисии ценни книжа за второ тримесечие на 2015 г.

Компанията завърши 2014 г. като Най-добър инвестиционен посредник на годината. Същият резултат в националната класация бе и през 2010 г. и 2013 г.

Информация от в. Банкер

Всички награди на ЕЛАНА Трейдинг