ЕЛАНА Агрокредит погаси изцяло заема си от Societe Generale Експресбанк

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

На 1 юли 2015 г. ЕЛАНА Агрокредит окончателно изплати кредита си за оборотни средства от Societe Generale Експресбанк, който беше договорен през декември 2014 г. и допълнен през април 2015 г. Стойността на главницата на кредита е 4.5 млн. лв., които бяха инвестирани в договори за лизинг на земеделски производители. Другият източник на дългово финансиране за дружеството е Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), като през 2014 г. беше сключен договор за заем за до 5 млн. евро.

През март – май 2015 г. ЕЛАНА Агрокредит проведе увеличение на капитала чрез публично предлагане на нови акции, което приключи успешно с привличане на 14 млн. лв.