Димитър Луканов е с общо 89% от акциите на Арома след търговото предлагане

aroma

aroma

В резултат на проведеното през юни 2015 г. търгово предложение от Димитър Луканов за закупуване на всички акции на останалите акционери на Арома АД, той вече притежава общо 89.01% (пряко 6.94% и чрез свързани лица още 82.06%) от акциите с право на глас в общото събрание на компанията. Общо 35 акционера са приели направеното търгово предложение за общ брой 239 519 акции.

Цялата информация за търговото предложение за Арома