Специално за закупилите акции на ЦСКА: Какво следва след 19 май

ЦСКА

ЦСКА

Това са отговори на всички въпроси, свързани с връщането на средствата на клиентите на ЕЛАНА Трейдинг, които са участвали в първичното публично предлагане на акциите на ЦСКА.

Как ще получа парите си за акциите обратно?

Клиентите на ЕЛАНА Трейдинг имат две възможности да получат парите си обратно.

Изберете удобния за Вас вариант:

  • Дистанционно по банков път, след като попълните формуляр „Нареждане за прехвърляне на средства“ и го изпратите на мейл: angelov@elana.netЕЛАНА Трейдинг поема разходите по банкови такси и за клиентите прехвърлянето на средствата ще бъде напълно безплатно. Обръщаме внимание, че нареждането трябва да бъде изпратено от мейла, който е включен в договора Ви с ЕЛАНА Трейдинг. Титуляр на банковата сметка може да бъде само инвеститорът, закупил акции на ЦСКА. В противен случай преводи няма да бъдат нареждани.
  • На място в офис в най-близкия инвестиционен център ЕЛАНА срещу лична карта – ЕЛАНА Трейдинг няма да взима такси за теглене в брой от закупили акции на ЦСКА.
    Важно: Временният офис на стадион „Българска армия“ няма да работи след 19 май 2014 г.

Кога мога да получа парите си?

Съгласно „Проспект за публично предлагане на акции на ПФК ЦСКА АД“ парите ще бъдат прехвърлени от специалната набирателна сметка чрез Централен депозитар към инвестиционните посредници в срок до 1 (един) месец след публикуване на покана от ПФК ЦСКА АД към закупилите акции в Търговския регистър, на сайта си и в два ежедневника.

ЕЛАНА Трейдинг ще информира своевременно своите клиенти за точната дата, след която ще могат да бъдат получавани парите.

Какви разходи имам по теглене на парите си?

Никакви. Специално за клиентите си, които са участвали в предлагането на ЦСКА, ЕЛАНА Трейдинг няма да прилага таксата си по тарифа. ЕЛАНА Трейдинг ще поеме и за собствена сметка разходите по междубанковите трансфери и няма да прилага такса за съхранение на средствата. Това означава, че изтеглянето на средствата, съхранението им при нас или прехвърлянето на средствата по Ваша банкова сметка ще бъде безплатно за закупилите акции на ЦСКА чрез ЕЛАНА Трейдинг.

Какво се случва с платената комисиона?

Сумата, която ще бъде върната на всеки един клиент, записал акции, ще представлява само стойността на заявените акции без платените комисиони за обслужване на покупката.

Докога мога да взема парите си?

Няма давност. Парите се съхраняват в клиентска сметка при ЕЛАНА Трейдинг, докато клиентът пожелае да си ги изтегли. Няма да бъдат начислявани такси по съхранението на средствата.

Ако не изтегля парите си и в бъдеще има ново публично предлагане на „ПФК ЦСКА” АД, мога ли да участвам с тях?

Да. Договорът Ви с ЕЛАНА Трейдинг остава в сила и ще можете да участвате в евентуално бъдещо предлагане на акции. Парите Ви се съхраняват в клиентска сметка. При бъдещо IPO няма нужда да посещавате офис, достатъчно е само да подадете поръчка за покупка на акции.

Ако съм закупил акции през платформата за електронна търговия на Българска фондова борса ELANA BG Trader, мога ли да продължа да я ползвам за други сделки?

Да, неограничено и безплатно може да продължите да ползвате ELANA BG Trader. Парите по Вашата сметка в платформата можете да инвестирате в друга компания на Българска фондова борса.

Какво трябва да се случи след 19 май, за да се стигне до връщане на парите?

Съгласно заложените правила в проспекта, сроковете са следните:

Дейност Срок
ЦСКА уведомява Комисията за финансов надзор, банката депозитар и Централен депозитар за резултата от предлагането До 26 май 2014 г.
ЦСКА публикува на сайта си, в Търговски регистър и два ежедневника покана до лицата, закупили акции, с информация за реда, по който те ще получат парите си До 1 месец от датата на публикацията сумите се връщат на закупилите акции – средствата се прехвърлят при инвестиционните посредници, за да бъдат върнати.
Връщане на средствата от инвестиционните посредници Няма краен срок и давност – според удобството на клиентите.

Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да ги изпратите на marketing@elana.net или да потърсите отговор на тел. 02/ 81 000 70.