ЕЛАНА Трейдинг оглави класацията на в. Банкер за пето поредно тримесечие

ELANA Trading

ELANA Trading

Според публикуваните данни на в. Банкер за четвърто тримесечие на 2013 г. ЕЛАНА Трейдинг отново излезе начело на българските инвестиционни посредници в класацията на специализираното седмично издание. Това е петото поредно тримесечие, в което ЕЛАНА Трейдинг събира най-много точки на база резултатите от търговията на Българска фондова борса.

През декември 2013 г. ЕЛАНА Трейдинг получи наградата за Най-добър инвестиционен посредник на 2013 г., следствие на първата си позиция в годишната класация, която се пресмята на основата на данни от трето тримесечие до кореспондиращото през настоящата година.

Всички награди на ЕЛАНА Трейдинг 

Подробно за класацията на инвестиционните посредници за 4-то тримесечие на 2013 г.