SOFIX води по ръст през 2013 г. в Централна и Източна Европа

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Със своя 42.28% ръст за 2013 г. основният българския индекс SOFIX застана начело пред всички останали водещи борсови индекси в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Вторият борсов пазар е Гърция с ръст на водещия индекс ASE от 28,06%, а на трета позиция е румънският ВЕТ с 26.10%. След трите балкански индекса в топ 5 влизат Литва (+18,73%) и Латвия (+16,22%).

Само за месец декември SOFIX записа 4.92% нагоре, за да завърши годината с внушителните 42%. През 2012 г. българският индекс завърши за първи път след 2009 г. на положителна територия със 7.25%. През 2011 г. понижението беше 11%, а през 2010 г. – 15%. През 2009 г. SOFIX нарасна с 19% след срива от 80% през 2008 г.

Кои са топ 5 на поскъпналите български акции през 2013

С внушителните 161% поскъпване за годината пловдивската компания Юрий Гагарин АД се нарежда на първо място в топ 5, изненадвайки ликвидните компании. След нея показват двойно повишение акциите на Топливо АД. След тях идват книжата на Неохим АД с ръст от 87.28%. на четвърто място се нарежда Зърнени Храни България АД с ръст от 86.61%. А книжата на Софарма АД отчетоха повишение от 84.76%.

Виж всички текущи котировки на БФБ