Прецедент на БФБ на 13 ноември: Най-търгувани бяха права за записване на облигации

Българска фондова борса

Българска фондова борса

„Без да мога да претендирам за абсолютна точност назад в историята на българския капиталов пазар, днес станахме свидетели на невероятен прецедент на БФБ – най-търгуваният финансов инструмент за деня бяха …права – коментира борсовата сесия на 13 ноември 2013 г. Димитър Георгиев, ръководител „Финансови пазари“, ЕЛАНА Трейдинг.

Това са правата на Централна кооперативна банка (ЦКБ) за записване на облигации на дружеството. Общо за деня бяха изтъргувани 72,6 млн. права при средна цена 0,001, което е възможно най-ниската теоретична борсова цена. И въпреки това, именно тези права бяха най-търгуваният инструмент за деня с общо 73 597 лв. оборот. На следващо място по оборот с 69 686 лв. бяха акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ), които се повишиха с 1,19%“.

Акциите на ЧЕЗ Разпределение България отбелязаха спад с 2,23% до 1580,00 лв. Общото събрание на дружеството се проведе на 13 ноември. За пореден ден акцията на Химимпорт беше с най-голям брой сделки – общо 45. Тя също регистрира спад с 3% до 1,37 лв. Натиск имаше върху акцията на Булгартабак холдинг, която се понижи с 1% при оборот от 17 708 лв.

SOFIX отбеляза повишение от 0,02%, достигайки до 463,00 пункта. BG40 загуби 1,77% от стойността си, достигайки до 157,73 пункта. BGTR30 се понижи с 0,03% до 331,40 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,97% до 88,47 пункта. CGIX беше нагоре с 0,61% и достигна до 98,52 пункта.

Коментарът на борсовата сесия на 13 ноември 2013 г. е на Димитър Георгиев, ръководител „Финансови пазари“, ЕЛАНА Трейдинг, и е публикуван на www.econ.bg.