Очаквания за още акции на Монбат през тази седмица

Монбат

Монбат

И тази седмица, 4 – 8 ноември 2013 г., ще видим търговия в тесни граници и ниски обороти на Българска фондова борса. Твърде е възможно Монбат да предложи още останали акции за продажба. Очакваме, че в диапазона 6 – 6,40 лв. ще се намери купувач за тях. Цената от 6,40 лв. е идеална за влизане в позицията като дългосрочна позиция, но, за съжаление, сценарият за едновременна продажба на всички акции на дружеството и очакваното след това мигновено възстановяване на цената не се реализира. Твърде вероятен сценарий за цената оттук нататък е дълго време тя да остане около 6,40 и постепенно да се качва.

Възможно е през настоящата седмица да видим раздвижване при акциите на Химимпорт и Централна Кооперативна банка, както и потенциален лек ръст по позициите.

Смятаме, че дори при текущи нива около 101 – 103 лв. акциите на Булгартабак Холдинг продължават да представляват чудесна възможност за инвестиция при добро съотношение риск/доходност.

От брокерите на ЕЛАНА Трейдинг