И в седмицата от 5 – 9 август ликвидните акции ще бъдат на фокус

БФБ

БФБ

През миналата седмица традиционните ликвидни акции бяха на фокус и оборотът с акции надвиши 10 млн. лв. През настоящата седмица 5-9 август 2013 г. това ниво на търговията ще се запази, като не се очакват значими новини, които да повлияят върху БФБ предвид отпускарския сезон.

През миналата седмица акцията на Химимпорт беше в центъра на събитията с оборот малко над 1.6 млн. лв.  Предполага се, че голям чуждестранен институционален инвеститор излиза от позицията, но въпреки големите обеми акцията намери подкрепа около 1,32 – 1,325 лева за акция, където определено имаше търсене.

Предполагаме, че Химимпорт отново ще бъде най-търгуваната акция за предстоящата седмица. Потенциална разпродажба би била интересна възможност за покупка със средносрочен инвестиционен хоризонт.

В средата на летния сезон при някои акции може да се наблюдават доста широки спредове „Купува/Продава“, от които инвеститорите могат да се възползват за реализиране краткосрочни печалби.

От брокерите на ЕЛАНА Трейдинг
Публикацията има информационен характер и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.