Очакваме оптимистична седмица

Българска фондова борса

Българска фондова борса

През изминалата последна седмица от юли оптимистичните настроения преобладаваха, като интерес към ликвидните акции не липсваше. Във фокуса на инвеститорите отново бяха акциите от групите на Софарма АД и Химимпорт АД, както и Адванс Терафонд и Първа Инвестиционна Банка АД. Оборотът на БФБ с акции надхвърли 9,6 милиона лв., като приблизително 40% от него бе от големи прехвърляния на акции на Соларпро Холдинг АД и сделки с Каолин АД.

През тази седмица актуализацията на държавния бюджет е единствената значима новина.  Несигурната политическа обстановка ще продължи да кара инвеститорите да са предпазливи, но не се очакват някакви резки движения. Предстои публикуването на неконсолидирани отчети за второто тримесечие на годината. Те рядко предизвикват резки движения, но е препоръчително да се следят тези на индустриалните компании, тъй като те биха могли да подскажат как ще се представи дадена компания до края на годината.

През слабия летен сезон за БФБ при доста акции се наблюдава разширяване на спреда. Тази аномалия може да представлява добра инвестиционна възможност, ако се придобият акции на нива, близки до котировка „купува“ или дори малко по-ниско от нея.

От брокерите на ЕЛАНА Трейдинг