Нов анализ на публична компания на БФБ – Спиди АД

Спиди АД куриерски услуги

Спиди АД куриерски услуги

Отдел „Анализи“ на ЕЛАНА Трейдинг включи към изготвяните редовно корпоративни профили още една публична компания на БФБ – Спиди АД.

Анализът на компанията съдържа преглед на бизнеса й и сектора, в който работи, както анализ на финансовите й данни с оценка на акцията и прогнози.

Спиди е най-голямата българска компания на пазара на куриерски услуги от врата до врата. Фирмата е с 19% дял от целия пазар и 37% дял в куриерските услуги в страната.

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг коментират, че броят на инвеститорите в компанията постепенно нараства, но ликвидността все още е малка. „Запазване на темповете на покачване на фрий-флоута и на интереса на инвеститорите ще доведе до включване на компанията в индексите на БФБ“, добавят те. От голямата разлика между оценката по текущи показатели и стойността при дисконтиране на паричните потоци се вижда, че акцията е атрактивна за дългосрочна инвестиция, но основен проблем остава все още ниската ликвидност. Анализаторите поставят ценова цел от 20.09 лв. до края на годината, което е оценката при сравнението с показателите на сектора.

Вижте коментар за новите емисии на БФБ в блога на ЕЛАНА Трейдинг

Интернет сайт с анализи от ЕЛАНА Трейдинг – http://analysis.elana.net/

Информацията не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.