Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 09 – 13 юли 2018

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 Адванс Терафонд АДСИЦ 521 329 лв.
2 Химимпорт АД 468 858 лв.
3 Сила Холдинг АД 100 064 лв.
4 Холдинг Нов Век АД 100 050 лв.
5 Поименни компенсационни бонове 66 027 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Химимпорт АД 56 сделки
2 Адванс Терафонд АДСИЦ 56 сделки
3 Сирма Груп Холдинг АД 26 сделки
4 Софарма АД 21 сделки
5 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (права) 19 сделки