Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 24- 28 февруари 2020

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 ФАР АД 800 000 лв.
2 Доверие Обединен Холдинг АД 622 266 лв.
3 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 604 319 лв.
4 Актив Пропъртис АДСИЦ 554 285 лв.
5 Булгарплод София АД 485 000 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Химимпорт АД 165 сделки
2 Доверие – Обединен Холдинг АД 147 сделки
3 Софарма АД 102 сделки
4 Монбат АД 57 сделки
5 Адванс Терафонд АДСИЦ 55 сделки