Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 06 – 10 януари 2020

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 Кепитъл Консепт Лимитед АД 2 000 016 лв.
2 Доверие-Обединен Холдинг АД 604 745 лв.
3 Индустриален холдинг България АД 418 346 лв.
4 Химимпорт АД 396 763 лв.
5 Софарма АД 351 822 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Доверие-Обединен Холдинг АД 164 сделки
2 Химимпорт АД 161 сделки
3 Сирма Груп Холдинг АД 60 сделки
4 Алтерко АД 55 сделки
5 Трейс Груп Холд АД 51 сделки