Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 08 – 12 януари 2018

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 Химимпорт АД 1 464 427 лв.
2 Софарма АД 551 302 лв.
3 ТБ Централна кооперативна банка АД 435 412 лв.
4 София Комерс – Заложни къщи АД 259 811 лв.
5 Монбат АД 237 293 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Химимпорт АД 625 сделки
2 ТБ Централна кооперативна банка АД 245 сделки
3 Софарма АД 138 сделки
4 Зърнени Храни България АД 84 сделки
5 Монбат АД 70 сделки