Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 10 – 14 септември 2018

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 235 Холдингс АД 3 005 000 лв.
2 Атоменергоремонт АД 1 501 829 лв.
3 ТБ Централна кооперативна банка АД 924 058 лв.
4 Старком холдинг АД 862 000 лв.
5 Пауър Лоджистикс ЕАД 677 000 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Софарма АД 143 сделки
2 Химимпорт АД 95 сделки
3 Трейс Груп Холд АД 82 сделки
4 ТБ Централна кооперативна банка АД 67 сделки
5 Еврохолд България АД 67 сделки