Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 5-9 ноември 2018

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 Холдинг Варна АД 850 540 лв.
2 Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ 576 000 лв.
3 Би Джи Ай Груп АД 398 000 лв.
4 Велграф Асет Мениджмънт АД 306 000 лв.
5 Делта кредит АДСИЦ 297 997 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Софарма АД 74 сделки
2 Сирма Груп Холдинг АД 65 сделки
3 Градус АД 52 сделки
4 Поименни компенсационни бонове 48 сделки
5 Химимпорт АД 43 сделки