Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 10-14 декември 2018

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 Градус АД 5 076 613 лв.
2 Адванс Терафонд АДСИЦ 3 456 711 лв.
3 Инвестиционна компания Галата АД 1 680 000 лв.
4 Северкооп Гъмза Холдинг АД 1 101 788 лв.
5 Тексим Банк АД 892 327 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Софарма АД 155 сделки
2 Градус АД 92 сделки
3 Сирма Груп Холдинг АД 59 сделки
4 ТБ Централна кооперативна банка АД 53 сделки
5 Химимпорт АД 44 сделки