Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 08-12 април 2019

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 Кепитъл Консепт Лимитед АД 1 599 538 лв.
2 235 Холдингс АД 1 000 503 лв.
3 Фючърс Капитал АД 520 000 лв.
4 Формопласт АД 419 564 лв.
5 Сирма Груп Холдинг АД 320 563 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Сирма Груп Холдинг АД 96 сделки
2 Албена АД 70 сделки
3 Софарма АД 65 сделки
4 Химимпорт АД 63 сделки
5 Монбат АД 55 сделки