Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 05 – 09 август 2019

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 Холдинг Нов Век АД 2 841 529 лв.
2 Синтетика АД 309 924 лв.
3 Албена АД 152 709 лв.
4 Адванс Терафонд АДСИЦ 128 388 лв.
5 Делта Кредит АДСИЦ (облигации) 100 000 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Доверие Обединен Холдинг АД 35 сделки
2 ТБ Първа инвестиционна банка АД 31 сделки
3 Адванс Терафонд АДСИЦ 25 сделки
4 Химимпорт АД 21 сделки
5 Градус АД 20 сделки