Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 07-11 октомври 2019

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 ДЦК Република България 802 622 лв.
2 Авто Юнион АД 746 000 лв.
3 ВФ Алтърнатив АД 698 000 лв.
4 М+С Хидравлик АД 500 976 лв.
5 ДЦК Република България 500 161 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Доверие Обединен Холдинг АД 38 сделки
2 ТБ Първа инвестиционна банка АД 22 сделки
3 Софарма АД 19 сделки
4 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 18 сделки
5 Адванс Терафонд АДСИЦ 16 сделки