Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 10 – 14 юни 2019

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 Доверие Обединен Холдинг АД 1 046 409 лв.
2 Софарма имоти АДСИЦ 649 224 лв.
3 Химимпорт АД 117 118 лв.
4 Софарма АД 107 946 лв.
5 Адванс Терафонд АДСИЦ 81 562 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Доверие Обединен Холдинг АД 117 сделки
2 Адванс Терафонд АДСИЦ 90 сделки
3 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 80 сделки
4 Градус АД 79 сделки
5 Софарма АД 78 сделки