Топ 5 акции на БФБ – седмична класация


Най-висок оборот и брой сделки на БФБ за периода: 10 – 13 април 2018

Топ 5 акции на БФБ (по оборот)

Компания Оборот (лева)
1 Български фонд за дялово инвестиране АД 947 892 лв.
2 Химимпорт АД 524 332 лв.
3 Неохим АД 272 028 лв.
4 Адванс Терафонд АДСИЦ 123 925 лв.
5 Атоменергоремонт АД 123 050 лв.

Топ 5 акции на БФБ (по брой сделки)

Компания Брой сделки
1 Химимпорт АД 154 сделки
2 Адванс Терафонд АДСИЦ 70 сделки
3 Софарма АД 51 сделки
4 ТБ Централна кооперативна банка АД 26 сделки
5 Сирма Груп Холдинг АД 23 сделки