Webit Investment Network набра близо 6 млн. лв. на BEAM пазара

Публичното предлагане на Webit Investment Network (WIN) беше презаписано над 2.4 пъти, с което поръчките на всеки участник се изпълняват на около 41% от заявеното количество. Компанията емитира 5 588 000 броя акции на цена от 1.05 лв. на проведеното в понеделник публично предлагане на пазара за растеж BEAM. Интересът от страна на инвеститорите е значителен , като участниците са над 750 юридически и физически лица. WIN е специално създадена компания за инвестиции в собственост (дялове) от финалистите на едно от най-големите състезания за иновативни и технологични компании в света – Founders Games. Инвестициите в някоя от тези компании може да бъде в размер на до 1.5 млн. долара.

Това е четвъртото публично предлагане на BEAM, при което има презаписване. Поради тази причина БФБ ще разгледа необходимостта за увеличение на максималната сума за набиране на капитал от 3 милиона евро. Повишаването й ще отвори възможност за появата на по-големи компании и сделки на борсата.