Стара планина холд очаква приходите от продажби да достигнат 307 млн. лв. през 2022 г.

Стара планина холд АД

Стара планина холд АД

В писмо до акционерите, Съветът на Директорите на Стара планина Холд АД (SPH) обяви, че очаква увеличение на консолидираните продажби с 39% на годишна база до 277.7 млн. лв. през 2021 г. Ръстът ще продължи и през 2022 г., достигайки 307 млн. лв. (10.6% на годишна база). Прогнозите на групата включват 17% ръст на годишна база през първото полугодие на 2022 г., последван от 4% ръст през второто полугодие.

Стара планина Холд очаква индивидуалната нетна печалба за 2021 г. да надхвърли 7.8 млн. лв. (54% на годишна база) и е уверена, че това ще им позволи да запазят 25-годишната си непрекъсната традиция за разпределяне на дивиденти към своите акционери. Припомняме, дивидентът за 2020 г. донесе доходност от 3.6% и включваше 92% от индивидуалните нетни печалби за 2020 г. (4.7млн. лв.), както и неразпределени печалби за предходни години.

Освен това инвестициите на предприятията от холдинга достигнаха 13.6 млн. лв. предимно в областта на технологичното усъвършенстване и иновациите, инфраструктурата и развитието на фотоволтаични системи. Стара планина Холд планира 48% ръст на инвестициите на годишна база през 2022 г. с цел подобряване на продуктовата гама, въвеждане на продукти с по-висок марж, стимулиране на зелени и дигитални иновации, повишаване на производителността на труда и заплащането на служителите.

Инвестирайте в акции на БФБ с ELANA BG Trader