Третият транш акции на ТБС Груп бе изкупен в първите минути на предлагането

telelink

На 8 юни 2021 г. Телелинк Бизнес Сървисис Груп предложи трети транш от 875 000 броя съществуващи акции на цена от 13.50 лв. Предлагането бе планирано за периода от 8 юни до 15 юни 2021 г., но акциите бяха изкупени в първите 16 минути след старта на търговията. Търсенето надвиши значително минимално планирания обем от 6%. В тази връзка, съгласно актуализираната процедура за продажба, бе предложен допълнителен 1% акции, който бе реализиран изцяло веднага след изчерпването на първите 6%.

По данни от инвестиционния посредник на емисията Елана Трейдинг са били осъществени над 250 сделки с широк кръг от инвеститори, като малко над половината от книжата са били закупени от различни местни и чуждестранни институционални инвеститори, а останалите – от индивидуални инвеститори.

Една година успешна история като публична компания

Публичното предлагане на ТБС Груп АД стартира точно преди една година, като продаващите акционери реализираха на първи транш 7.86% от капитала на дружеството по цена от 7.60 лв. за акция. Заедно с продажбата на още 6.14% по цена от 11.10 лв. за акция на проведения втори транш, през 2020 г. са реализирани общо 14% от съществуващия капитал на дружеството. С третия транш вече се реализирани общо 21% от планирания обем от 30% за публично предлагане.

Компанията привлича както индивидуални, така и институционални инвеститори, като през 2020 г. за първи път от 10 години на българския фондов пазар влезе голям чуждестранен финансов инвеститор – базираният в Лондон фонд Utilico Emerging Markets Trust plc.

От март 2021 г. ТБС Груп вече е в състава на основния индекс SOFIX и се нарежда сред най-ликвидните и големи дружества на БФБ.

Всички документи по предлагането