ЕЛАНА Агрокредит предлага 7.08 стотинки дивидент на акция

ЕЛАНА Агрокредит предлага 7.08 стотинки дивидент на акция, като увеличението е с 4% на годишна база спрямо 6.80788 ст. на акция, разпределени през 2020 г., показва поканата за общо събрание на акционерите за 20 май 2021 г., публикувана чрез „Българска фондова борса“ АД, цитирана от investor.bg. По текущите цени доходността би възлизала на 6% за акция.

Сумата за дивидент е 2 579 448.92 лв., или 90% от печалбата за 2020 г., както е по устав. Компанията е изкупила 0.56% от собствените акции и затова дивидентът ще се разпредели върху останалите 36.424 млн. книжа.

През 2020 г. компанията разпредели малко над 2.493 млн. лева като дивидент, който възлизаше на 6.8 стотинки на акция. През 2019 г. дружеството разпредели дивидент в размер на 5.8 стотинки за акция.

Актуални резултати от дейността на ЕЛАНА Агрокредит

Към края на март 2021 г. дружеството отчита инвестирани общо 97.8 млн. лв. в договори за финансов лизинг. Закупена е земя с площ 111 778.917 дка. За цялата 2020 г. ЕЛАНА Агрокредит финансира сделки за покупка на земеделска земя за 10.46 млн. лв.

Компанията финансира 80% от стойността на сделките при лихва от 8.5% годишно, платима на 15 септември. Лизингите са 10-годишни.

2020 г. беше силна за услугата „оборотно финансиране“ на дружеството. Към края на миналата година размерът ѝ е 15.52 млн. лв. (включително договори за предоговаряне) спрямо 13.48 млн. лв. година по-рано. Увеличението е с 2.04 млн. лв., докато повишението през 2019 г. беше с 1.14 млн. лв.

Финансови резултати 2020 г.

Нетната печалба за 2020 г. на ЕЛАНА Агрокредит се увеличи с 3.43% на годишна база до 2.866 млн. лв., Само през последното тримесечие на 2020 г. нетната печалба е 343 хил. лв. при повишение с 31% на годишна база.

Приходите от лихви от лизинги и оборотни кредити са за 4.56 млн. лв. през 2020 г., като се повишават с 1.7% на годишна база.

Анализ на дивидентите на Българска фондова борса през 2020 г.

Сайт на ЕЛАНА Агрокредит