ТБС Груп отчита 129% ръст на нетната печалба за полугодието

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Консолидираните приходи на Телелинк Бизнес Сървис Груп (ТБС Груп) се повишават с 39% през първата половина на 2020 г., според отчетите на компанията на БФБ. Нетната печалба нараства със 129% до 6.4 млн. лв. Маржът на печалбата се подобрява с 4 пр. п. заради по-бърз растеж на продажбите в сравнение с разходите, както и поради оптимизирането на административните разходи.

Пълен напред за приходите от продажби на ТБС Груп

Продажбите в България се повишават с 35%, като те вече достигат 52% от общите продажби. Приходите от дейността в Западните Балкани се увеличават по-бавно от средните, но все пак отчитат ръст след по-слабото представяне в предишната година.

Продажбите в Северна Македония и Албания съставят 4% от общите приходи. ТБС Груп започна дейността си в тези две страни през последното тримесечие на 2019 г. Приходите от мрежи и центрове за данни нарастват съответно с 25% и 21%. Най-голям ръст се отчита в сегмента на офис производителността, като той възлиза на 219%, представлявайки 21% от приходите. Дългът спада с 19% до 5.2 млн. лв.

Обратно изкупуване на акции

ТБС Груп ще изкупи до 15 000 собствени акции от 2 септември 2020 г., съобщи дружеството чрез „Българска фондова борса“ АД. Поръчката е дадена на ИП „Елана Трейдинг“ АД. Акционерите са решили цената на обратното изкупуване да е на цени от 7,4 лв. до 11 лв. за акция.

Предстои гласуване на дивидент

На 10 септември 2020 г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на компанията, като в материалите е предвидено решение за разпределение на 6-месечен дивидент на акционерите, както и дивидент от печалбата за 2019 г. Изплащането на дивидента за шестмесечието ще се обезпечи с дивидентите, които дружеството ще получи от дъщерните си компании, става ясно от публикуваните документи. Най-голям дивидент компанията ще получи от дъщерното си Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД – малко над 7 млн. лева. От словенското си дружество Телелинк ще получи 606 хил. лева, от Комутел – 450 хил. лева, от Телелинк Босна – 270 хил. лева, а от Телелинк Черна гора – 160 хил. лева.

Сайт на ТБС Груп