Телелинк ще разпредели 6-месечен дивидент от 0,48 лева на акция

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (Телелинк) ще разпредели 6-месечен дивидент на акционерите, както и дивидент от печалбата за 2019 г. Това става ясно от публикуваните материали за свиканото общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10 септември 2020 г.

Изплащането на дивидента за шестмесечието ще се обезпечи с дивидентите, които дружеството ще получи от дъщерните си компании, става ясно от публикуваните документи. Най-голям дивидент компанията ще получи от дъщерното си Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД – малко над 7 млн. лева. От словенското си дружество Телелинк ще получи 606 хил. лева, от Комутел – 450 хил. лева, от Телелинк Босна – 270 хил. лева, а от Телелинк Черна гора – 160 хил. лева.

Изпълнение на обещанията

Общо 6 млн. лева ще бъдат разпределени на акционерите, т.е. по 0,48 лева на акция бруто. Това изпълнява очакванията на компанията, оповестени още в началото на 2020 г. преди предлагането на акции, за разпределяне на поне 4 млн. лева и дивидентна доходност от поне 0,32 лева на акция.

Успешно завършен първи транш от предлагането на акциите

Телелинк Бизнес Сървисис Груп продаде 8% от акциите на инвеститори в началото на юни в рамките на първи транш от предлагането на дружеството при фиксирана цена от 7,6 лева за акция. Над 70% от предложените акции бяха изтъргувани още в първите часове на сесията на борсата на 8 юни, денят на листване на компанията.

„Щастлив съм, че акционерната ни структура след предлагането е разширена, включвайки нови чуждестранни и български инвеститори. За нас е от изключителна важност, че въпреки трудната икономическа и пазарна ситуация инвеститорите ни се довериха“ – отбелязва Иван Житиянов, изпълнителен директор на компанията.

Според Радослава Масларска, председател на съвета на директорите на ЕЛАНА Трейдинг, който е мениджър на емисията, най-големият успех е привличането в дружеството на чуждестранни инвеститори – нещо, което не се бе случвало от доста време на българския пазар. Българските институционални и индивидуални инвеститори също подкрепиха пазара.

Следва втори транш на предлагането през есента.

Вижте подробно за инвеститорите от успешния първи транш