ТБС Груп планира обратно изкупуване на акции с право на глас тази година

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп) ще изкупи обратно до края на тази година до 3 на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от компанията, в ценови диапазон 7.40 – 11 лева за брой. Това е едно от решенията на общото събрание на акционерите на компанията, което се е провело на 30 юни, по информация, публикувана чрез БФБ-София.

За всяка конкретна процедура Управителния съвет на ТБС Груп ще гласува минимална и максимална цена на брой акция в тези рамки, става ясно от решението. Ръководството ще трябва да избере и инвестиционен посредник за операциите, както и ще определи останалите параметри.

Целта на обратното изкупуване е да се осъществява инвестиционна дейност и/или да се изпълнява програма за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство на компанията и нейните служители чрез предоставяне на акции.

Успешно завършен първи транш от предлагането на акциите

ТБС Груп продаде 8% от акциите на инвеститори в началото на юни в рамките на първи транш от предлагането на дружеството при фиксирана цена от 7,6 лева за акция. Над 70% от предложените акции бяха изтъргувани още в първите часове на сесията на борсата на 8 юни, денят на листване на компанията.

„Щастлив съм, че акционерната ни структура след предлагането е разширена, включвайки нови чуждестранни и български инвеститори. За нас е от изключителна важност, че въпреки трудната икономическа и пазарна ситуация инвеститорите ни се довериха“ – отбелязва Иван Житиянов, изпълнителен директор на компанията.

Според Радослава Масларска, председател на съвета на директорите на „Елана Трейдинг“, който е мениджър на емисията, най-големият успех е привличането в дружеството на чуждестранни инвеститори – нещо, което не се бе случвало от доста време на българския пазар. Българските институционални и индивидуални инвеститори също подкрепиха пазара.

Новите акционери в компанията включват около 300 български и чуждестранни фирми и индивидуални инвеститори, като от тях делът на институционалните инвеститори е приблизително 80%. Сред останалите индивидуални инвеститори са и немалък брой служители на дружеството, както и част от корпоративното и административно ръководство, като от тях делът на институционалните инвеститори е приблизително 80 на сто. Сред останалите индивидуални инвеститори са и немалък брой служители на дружеството, както и част от корпоративното и административно ръководство.

Компанията предвижда още един транш през есента. Продавачи са основните акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов.

Маркет-мейкър на ТБС Груп е ЕЛАНА Трейдинг.

Сайт на ТБС Груп

Всички документи по предлагането от ЕЛАНА Трейдинг