Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД дебютира на Българска фондова борса на 8 юни

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

На 8 юни започва търговията с акциите на системния интегратор Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) на Българска фондова борса (БФБ).

Тогава ще бъдат предложени за продажба 7% от компанията при минимална цена от 7.60 лв. за акция. Мениджър на емисията е Елана Трейдинг АД.

С това ТБС Груп изпълнява плана си от началото на годината да предложи лимитирана част от компанията на фиксирана атрактивна цена и респективно да даде възможност на повече инвеститори да запишат акции. Компанията вярва, че по този начин ще се даде възможност на по-широк кръг от заинтересовани да погледнат компанията от позицията на акционери преди основното предлагане през втората половина на месец септември.

Процедурата на предлагането на ТБС Груп

За предлагането се запазват първоначално обявените планове за продажба на до 30% от капитала в рамките на два транша през 2020 г. – юни и септември, при първоначално обявените параметри – 7.60 лв. минимална цена на Транш 1, стартиращ на 8 юни, и цена на база 8.5 пъти EBITDA към юни 2020 през септември 2020 г. Транш 1 ще продължи 10 работни дни до 19 юни включително, съгласно актуализираната Процедура за продажба от 01.06.2020 г.

“Компанията и акционерите й имат ангажимент и вярват, че поетият през есента на 2019 г. път към публичността е правилният в дългосрочното й развитие. Бизнес моделът на компанията разчита на комплексни и дългосрочни договорни отношения, което смекчава ефекта от резки промени на бизнес климата като извънредните обстоятелства, свързани с COVID-19. Вярваме, че изминалите няколко месеца ще направят продуктите и услугите, които предлагаме на пазара, още по-атрактивни и ще дадат възможност на компанията да излезе от текущата ситуация с по-голям потенциал в дългосрочен план. заяви Иван Житиянов, главен изпълнителен директор на ТБС Груп.

Инвеститорският интерес към дружеството, включително от международни инвеститори, преди и след COVID, остава силен, а технологичният сектор става още по-притегателен за тях с оглед на новите икономически реалности.

Разделянето на предлагането на два транша цели да даде възможност на по-широк кръг инвеститори да инвестират в компанията на ранен етап, с което да се уверят в потенциала и да имат възможност да затвърдят решението си при по-големия втори транш. Обстоятелствата около COVID-19 не позволиха да се остави по-дълъг период между транш 1 и 2, но той е достатъчен, за да могат инвеститори и акционери да се убедят в текущия и дългосрочния потенциал на компанията.

“Вярвам, че запазената минимална цена продължава да дава адекватна отстъпка за инвеститорите, особено предвид силните резултати на компанията към 31.03.2020 г., и средните нива, на които се търгуват книжата на технологичния сектор по света преди и след COVID, подкрепена допълнително с непроменените очаквания за междинен дивидент от 4 млн. лв. през 2020 г, каза още Житиянов.

Резултатите на ТБС Груп за първо тримесечие на 2020 г. и за 2019 г.

Съгласно данните от обявените през миналата седмица резултати на Групата за първо тримесечие на 2020 г. и одитираните отчети за 2019 г., консолидираните приходи отбелязват значителен ръст на дванадесетмесечна база, като размерът им за периода 01.04.2019-31.03.2020 г. (127.1 млн. лв.) надвишава с 15% продажбите за календарната 2019 г. Изчислената на същата база, нетната печалба достига 11.4 млн. лв., като нараства с 40% спрямо календарната 2019 г.

Само за първото тримесечие на тази година, Групата отчита приходи от 36.7 млн. лв., отбелязващи увеличение от 84% спрямо аналогичния период на 2019 г. С основен принос се откроява отчетеният ръст от 118% в България, където ТБС ЕАД реализира значително по-широк набор от проекти във всички сектори на местния пазар, както и продължаващи регулярни приходи от мултинационални клиенти. Ръст от 43% отбелязват и продажбите в Сърбия, Черна Гора, Босна и Словения, където Групата ускорява значително доставките към традиционни клиенти от телекомуникационния сектор. Към консолидирания ръст се числят и приходите от стартиралите в края на 2019 г. продажби в Македония и Албания.

Предстоящо обратно изкупуване – програма за стимулиране на служителите

Допълнително, като продължение на обявените ключови планове на Дружеството да стимулира служителите си с акции, мениджмънтът на ТБС Груп предлага на акционерите и програма за обратно изкупуване на акции до края на 2020 г. при ценови диапазон от 7.40 лв. – 11.00 лв. на акция. Предложението ще се гласува на насроченото за 30 юни извънредно общо събрание на акционерите.

Информация за ТБС Груп