Компаниите през призмата на COVID-19: ЕЛАНА Агрокредит АД

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

Земеделската земя е един от активите, които са доказано по-устойчиви по време на кризи, с ниска ценова волатилност и засилено търсене. Това поставя ЕЛАНА Агрокредит, като компания финансираща покупки на земеделска земя, в стабилна позиция. В допълнение, голяма част от земеделските производители споделят позитивни очаквания за пазара на земеделската продукция в условията на настоящата криза породена от COVID-19 поради добрите метеорологични условия и покачванията на изкупните цени, особено при зърнените култури. Последното е особено подсилено от факта, че Русия забрани износа на зърно временно от средата на август до края на 2020 г. Земеделците очакват и сериозно търсене от страна на Западна Европа тази година. Дори в случай на влошаване на метеорологични условия и съответно спад в продукцията за износ, може да се очаква допълнително увеличение на цените заради прогнозирано засилено търсене, което ще компенсира производителите.

Прекият ефект от COVID-19 върху ЕЛАНА Агрокредит се изразява основно в забавяне на сделките вследствие наложеното извънредно положение и ограничението в движението на хората. След отмяната му, нормалната дейност се очаква да се възстанови.

Финансови резултати на ЕЛАНА Агрокредит

2019 г. бележи петата последователна година, през която ЕЛАНА Агрокредит постига увеличение на приходите от лихви и съответно нетна печалба. Така, нетната печалба регистрира ръст от 17.1% на годишна база до 2.8 млн. лв. благодарение на ръст в приходите и почти двойно по-малко финансови разходи. Последното е свързано с намаление на дълговата експозиция на дружеството с 30% до 15 млн. лв.

През 2019 г., ЕЛАНА Агрокредит финансира 11 600 дка, което представлява спад от 20% на годишна база, но същевременно с това средната продажна цена на земята финансирана от дружеството се увеличава със 7.4% на годишна база, вследствие на което инвестираните средства за годината достигат 10 млн. лв. (спад от 10% на год. база). За изминалата година, дружество разшири портфолиото си от краткосрочни кредити с 9.2% на годишна база, достигайки 13.5 млн. лв. към края на 2019 г. В допълнение, дружеството отбеляза традиционно висока събираемост на задълженията по лизинговите вноски за годината (97.1%).

Предложеният дивидент за 2019 г. е 0.068 лв. на акция (17% повече на годишна база), доходност 6.42%.

През първото тримесечие на 2020 г. ЕЛАНА Агрокредит инвестира 2.1 млн. лв., финансирайки покупките на 2 800 дка земеделска земя. Инвестираната сума представлява увеличение от 90% на годишна база.

Източник: ЕЛАНА Агрокредит

Източник: ЕЛАНА Агрокредит

Прочетете пълния коментар на анализаторите от ЕЛАНА Трейдинг