Наръчник на инвеститора: Как да боравя с финансовите отчети на БФБ

Как един инвеститор в български акции да оцени компанията, в която иска да инвестира, чрез финансовите ѝ отчети – обяснява Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг.

Ще научите:
  • Къде да търсите отчетите на българските публични компании
  • Как да разчетете баланса на компанията
  • Как да четете отчета за приходите и разходите и за паричния поток
  • Какво означават показателите за оценка на компаниите и как се ползват те
Научете основни инвеститорски познания само за 12 минути в подкаста