Компаниите през призмата на COVID-19: Софарма АД

Софарма

Софарма

Настоящата пандемия вече оказва влияние на всички участници в българската икономика. За Софарма, това се изразява в засилено производство поради повишеното търсене на определени групи лекарства, включително хининови препарати за борба с COVID-19, чийто износ министърът на здравеопазването забрани временно, за да бъде обезпечена местната нужда. От компанията изразяват увереност, че ще успеят да снабдят местния пазар с хининови продукти (първоначално исканото количество е около 250 хил. опаковки), като същевременно след отпадане на забраната им за износ, Софарма ще има възможност да доставя и за останалите държави, които имат нужда от тях. В допълнение, търсенето на хранителни добавки, витамини и медицински консумативи доведе до ръст в поръчките на някои от дъщерните дружества като Софарма Трейдинг и Вета Фарма.

Веригите на доставки не са прекъснати и износът се развива по план, като няма очаквания за сътресения към момента. Нещо повече, граничните власти се стремят да обработват максимално бързо документи и да пропускат транспортни средства превозващи лекарства и медицински изделия.

Финансови резултати на Софарма

През 2019 г. Софарма отбеляза подобрение на финансовите си резултати на индивидуално ниво, като основен двигател за растежа бяха продажбите от износ. Последните достигнаха до 137.3 млн. лв. (15.4% год. ръст). През 2019 г., дружеството запази обема на приходи от местния пазар на нивото от 2018 г. (91.6 млн. лв.), оставайки №1 по продажби в натурално изражение.

Благодарение на добрия контрол върху оперативните разходи, финансови печалби от лихви, дивиденти и дялови участия, индивидуалната печалба за 2019 г. достигна 40.4 млн. лв. (ръст от 33% на годишна база).

По предварителни данни на компанията, първото тримесечие на 2020 г. носи 4% спад на приходите, но само през март постъпленията се увеличават с 11% при задържане на продажбите в България и 21% ръст на експорта.

Исторически финансови резултати на Софарма (Източник: Индивидуални одитирани финансови отчети на компанията)

Исторически финансови резултати на Софарма (Източник: Индивидуални одитирани финансови отчети на компанията)

Прочетете пълния коментар на анализаторите от ЕЛАНА Трейдинг