Без търговски сесии на БФБ на 10, 13, 17 и 20 април

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Във връзка с католическите и православните Великденски празници, Българска фондова борса няма да има търговски сесии на 10 април, 13 април, 17 април и 20 април 2020 г.

Достъпът до платформата ELANA BG Trader остава непрекъснат.