Телелинк Бизнес Сървисис Груп ще опита да стартира предлагането на акциите си през юни

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Ръководството на Телелинк Бизнес Сървисис Груп обяви, че ще актуализира процедурата си листване на БФБ, целейки да стартира първия транш от публичното предлагане на акции през месец юни 2020 г. Съобщението идва след като КФН даде зелена светлина на ТБС Груп да продължи с процедурата по предлагането на акции.

Като друга причина за изтеглянето на старта на първия трашн напред във времето е настоящото извънредно положение, причинено от разпространението на COVID-19, като надеждите на ръководството са до юни ситуацията да се нормализира.

Според параметрите на предлагането, по време на първия транш акциите ще бъдат предложени при цена от 7.60 лв. за акция. Вижте всички документи

Отражение на COVID-19 върху бизнеса на ТБС Груп

Въпреки ситуацията причинена от COVID-19, към настоящия момент ръководството обявява, че няма конкретно измерими индикации за съществени негативни ефекти върху финансовото състояние и планираното развитие на бизнеса и финансовите показатели на Групата.

Изпълнителният директор на ТБС Груп Иван Житиянов коментира и, че „настоящата ситуация илюстрира ясно полезността на предлаганите от ТБС Груп решения, като прави гъвкавите корпоративни мрежи, дигитализацията и резервното осигуряване на данните и процесите и средства за дистанционно обслужване и колаборация по актуални от всякога“.

Финансови резултати за 2019 г.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД завърши финансовата 2019 г. с консолидирани приходи от 110.3 млн. лв., като въпреки отбелязания в този показател спад от 5.2% спрямо предходната 2018 г. отчита нарастване на печалбите през разглеждания период.

Според същите, консолидираната печалба преди данъци, лихви и амортизации (ППДЛА, EBITDA) нараства с 20%, достигайки 11.8 млн. лв., а финансовият резултат (нетната печалба) се увеличава с 6.4%, достигайки 8.2 млн. лв.

Вижте специалния сайт за предлагането на акции на ТБС Груп, подготвен от мениджъра на емисията ЕЛАНА Трейдинг

Информация за инвеститори от ТБС Груп