Прогнози на ЕЛАНА Трейдинг 2020 г.: Индустриалните и финансовите акции могат да доведат до ръст на SOFIX

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Годишните прогнози на анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг за 2020 г. очертават период без неминуема опасност от икономическа рецесия въпреки съществуващите и възможните извънредни рискове за глобалната среда. Според тях вместо очакваната криза, икономическият цикъл може да удължи до 2 години експанзия.

За българския фондов пазар експертите отбелязват прогнози, че местните акции отчетоха възстановяване в края на миналата година. Началото на 2020 година постави началото на по-трайно покачване на индекса SOFIX. За да се реализира тази тенденция за първата половина на 2020 г., се изисква да се случат няколко събития.

Първото е да има подобрение в индустрията в Европа, което да се отрази и като покачване на резултатите на индустриалните компании на БФБ.

Вторият сектор, който може да доведе до възстановяване на SOFIX, е финансовият. Банковите акции са много евтини, но доверието в институциите е слабо.

Експертите очакват новите публични компании като Телелинк Бизнес Сървисис Груп да допринесат за движение на пазара, а покупки на индустриалните и финансовите акции да доведат до ръст на SOFIX до 640 пункта (ръст 12.7%) като най-позитивен сценарий за първата половина на 2020 г.

Прогнози за запазване на икономическия ръст в България

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг посочват, че стимулите тласнаха глобалната икономика към подобрение, което ще се усети през първата половина на годината. Възстановяването на германската индустрия ще се отрази и на българските предприятия. По думите на експертите, растежът на икономиката у нас ще се дължи основно на кредитната експанзия и потреблението. Затова той ще се запази над 3.5% през годината с продължаващо покачване на инфлацията и ниска безработица.

„Очакваме затягане на мерките за кредитиране от централната банка, с което да се охлади строителния бум“ – казва Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг.

Глобалните тенденции за 2020 г.

„Инвеститорите ще продължат да търсят технологичните акции, които движат американските индекси нагоре, но ще е добре да балансират инвестициите си със злато и финансови инструменти с фиксиран доход“ – посочва Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг.

Силен щатски долар, умерени ръстове на акциите и контролирани движения на цените на петрола предвиждат анализаторите на инвестиционния посредник за 2020 г. Златото ще бъде търсено като защита от инфлацията, а не само от движенията на финансовите пазари, които могат да покажат и периоди на корекция през годината – това отбелязват анализаторите в своя годишен преглед.

Вижте прогнозите за 2020 година за представянето на американските и европейските акции, за златото, петрола и валутите