Колчев: Окрупняването на акциите от боновите книжки ще бъде възможност за защита на интересите на малките инвеститори

Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг

„Когато акциите от боновите книжки са в един фонд, той може активно да събира дивидентите на хората, които ще им се трупат по партидите и няма да се губят по давност след пет години, както се случва сега. Може да се взема участие в общо събрание, за да се защитават интересите на тези дребни акционери“ – така коментира Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг, обявената са обсъждане концепция за „събуждане на спящите акции“ от масовата приватизация.

„Аз съм привърженик на идеята за окрупняване на акциите, с уговорката че това трябва да бъде съобразено с неприкосновеността на правата на собственост“ – уточни Колчев.

Финансистът отбеляза, че преди да се стигне до окрупняването на акциите във фонд, трябва да има много сериозна информационна кампания, в която не просто всеки да може да провери какви книжа притежава, но и всеки собственик или наследник да бъде персонално уведомен какво има. „Тук е много важен ангажиментът на държавата и включване на системата на ЕСГРАОН, защото през тази система и през общините могат да се видят наследниците на починалите“ – каза Колчев. Той добави, че има много канали, които могат да се използват – в малките места всеки да може да бъде достигнат по пощата или информацията да бъде предоставена заедно с пенсията или сметката за тока.

Според Камен Колчев специалният инвестиционен фонд трябва да работи безсрочно: „Няма да сме първите, които го измислят. Румънците го направиха през 2005 г. Това дружество, което те създадоха тогава, продължава да е най-голямото и най-търгуваното на румънската борса. Активите са му управлявани добре, цената на този фонд само нараства оттогава. Фондът е ликвиден – всеки може да си вземе парите, когато му потрябват.“

Колчев предлага също да се помисли в един такъв фонд да влязат всякакви останали книжа от приватизацията: „Бих се замислил дали в този специален фонд да не се вкарат остатъците от касовата приватизация, които стоят в министерствата и нищо не значат.“

Експертът твърдо смята, че фонд мениджърът на подобен фонд трябва да е чуждестранна компания, за да има необходимия кредит на доверие и имунизация от политическо влияние.

Целият репортаж от Програма „Хоризонт“ на БНР от 1 февруари 2019 г.