Прогнози 2019 г.: Стабилизиране на българските акции през първо полугодие

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Прогнозите на анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг за 2019 г. припомнят, че забавянето на глобалната икономика ще стане факт през годината, но ефектът ще застигне българската икономика след година и тя ще отбележи ръст от 3% през настоящия период. „Инвеститорите трябва да се подготвят, като намалят рисковите инвестиции и подбират акции на дивидентни компании от сектори, които се влияят по-малко от спадове“ – обяснява Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг.

Инвеститорите продължават да разчитат на дивидентните компани

Анализаторите очакват стабилизиране на българския фондов пазар през първата половина на 2019 г. след спада, с който завърши предишната година. Фокусът на инвеститорите остава към акциите с висок дивидент и добри резултати. Финансовите резултати на индустриалните компании ще бъдат силни през първата половина на годината, но постепенно забавянето на глобалния растеж ще се усети и у нас.

В подготовка за негативната тенденция по света, инвеститорите ще заложат на българските компании, които са слабо чувствителни на външните шокове, нямат задължения и техният мениджмънт е гъвкав при промяна на пазарната среда, както и има добро отношение към миноритарните акционери. Тези акции ще поставят основата за добро представяне на портфейла при дългосрочен растеж на пазарите след време. Според експертите, няма рискове българските акции да преживеят продължителен спад – така, както стана през 2009 г., защото сега няма балон на пазара.

Вижте всички прогнози 2019 г.

Вижте запис от провелия се на 7 февруари 2019 г. онлайн семинар „Прогнози 2019: Как се подготвят инвеститорите за икономическото забавяне“