Прогнози H2 2018: Българските акции ще завършат годината с ръст

прогнози БФБ-София

Икономическата среда у нас се подобрява – отчитат анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг в прогнози за втората половина на 2018 г. Според тях подобрението ще продължи и през втората половина на годината, без да се наблюдава сериозна заплаха за растежа.

Инфлацията ще се забави през този период, след като бъде отчетено повишението на разходите за комунални услуги. В същото време заплащането за труд ще расте с високите темпове от предходната година, което ще гарантира реалния икономически растеж в страната.

В своите прогнози анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг очакват 4% ръст на икономиката за 2018 г., като смятат, че забавянето в глобален мащаб няма да се усети у нас до края на годината.

Прогнози за БФБ: Градус ще привлече нови дружества

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг посочват, че в средата на 2018 г. имаше събитие, което постави началото на коренна промяна на българската борса. Публичното предлагане на Градус АД не само показа, че на Българска фондова борса може да се набере значителен капитал, след като привлече 81 млн. лв. през юни, но и акцията е една нова възможност за дългосрочна инвестиция с умерен риск.

„Това предлагане ще даде път към борсата и на други големи български дружества; чрез един постепенен и продължителен процес на развитие на пазара“ – казва Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг.

Анализаторите посочват, че глобалното икономическо забавяне ще се отрази на българския фондов пазар и намаляват прогнозата си за ръст на основния индекс SOFIX до 5% за края на годината.

Акции, злато и петрол по света

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг казват в своите прогнози, че златото ще се върне на нивото от 1 350 долара за тройунция, когато доларът поевтинее в очаквания сценарий на забавено глобално икономическо развитие. Според тях търговската война на Тръмп ще има слаба реакция върху петрола, така че цената ще се движи в диапазон 70 – 80 долара, като ОПЕК няма да остави ръст над този максимум. Възможен е спад за акциите през септември, който ще бъде последван от растеж до края на годината.

Вижте подробно прогнозите за второ полугодие 2018 г. за всички инвестиционни активи

Вижте прогнози 2018, публикувани в началото на годината